Februari blev en bra månad.


Misty Trottings uppfödningar visade mycket bra resultat i februari. Resultatraden blev riktigt bra 33 starter gav 5 -- 6 --  5. I pengar också mycket godkända TSEK 431. Segrarna under månaden togs av M.T.King of Cash, u Inside Broline, Allaballakaitoz u Southwind Sweetbay, M.T.Klöver Ess u Rydens Denise, M.T.Machiavelli u Barbs Bowl och M.T.Kod Röd u Ivy L.B.. Totalt för året är resultatet TSEK 681 och raden 71 starter och 7--10--9.


Skriven av:
Håkan Karlsson
2017-03-01 08:42