Till avel i vår


Redan nu har vi satt in treåriga M.T.Julia Roberts i aveln. Hon finns redan hos Gundbo. Hingst är inte bestämd ännu, men som helsyster till treåringsdominanten Red Hot Dynamite, skall hon ges en bra hingst i sin avelspremiär. Utöver det har vi inte bestämt hur vi skall göra med femåriga M.T.Harmony, hon får med sina närmsta starter visa om det blir tävling eller avel i år.


Skriven av:
Håkan Karlsson
2014-03-10 10:01