Uppfödningens februarisiffror


Totalt gjordes 31 starter under februari och raden blev  5--5--2 å i TSEK 200. Segrarna togs av M.T.Follow Me och av halvbrorsan M.T.Henry Thierry bägge efter Tricky Woo, samt av M.T.Gogogirl, M.T.He´s Mine och M.T.In Cash. 


Skriven av:
Håkan Karlsson
2014-03-10 09:51