Mycket nitton just nu


Enligt våra noteringar har efter M.T.Dennis andraplats på Sundbyholm stallets uppfödningar startat 184 gånger. Resultatraden är 19--19--19!


Skriven av:
Håkan Karlsson
2009-06-22 20:05