M.T.Kirsten

M.T.Kirsten
Födelseår: 2012
Tävlingshäst: Nej
Typ: Uppfödning
Blodbanken:
Klicka här...
Travsport:
Klicka här...
Info:

M.T.Kirsten föddes den 21 april på Gundbo. Hon är efter franske Qwerty och vårt unga fölsto, Yankee Candle e. Yankee Glide.