M.T.Kopitar

M.T.Kopitar
Födelseår: 2012
Tävlingshäst: Nej
Typ: Uppfödning
Blodbanken:
Klicka här...
Travsport:
Klicka här...
Info:

M.T.Kopitar föddes den 16 april 2012på Gundbo. Han är efter Yankee Glide och debutmamman, Stunning Delight, e Windsongs Legacy - Armbro Stunning. M.a.o. kusin med M.T.Krutov.