M.T.In Cash

M.T.In Cash
Födelseår: 2010
Tävlingshäst: Nej
Typ: Uppfödning
Blodbanken:
Klicka här...
Travsport:
Klicka här...
Info: Mitt på dagen den 14 april 2010 föddes M.T.In Cash på Gundbo. Han är efter franske Ready Cash och amerikanska fölstoet Bernies Babe. Han gjorde succe på selekterade kriterieauktionen genom att vara den ettåring som hade högsta priset, TSEK 460. Det var hästägare hos Thomas Uhrberg, som ropade in honom.